אנטישמיות בארץ ובעולם

antisemitismמאז ומתמיד הייתה שנאה כלפי היהודים בעולם ובשטח שכיום נקרא מדינת ישראל.
בכתבה זו נביא נתונים שמוכיחים זאת בעולם המודרני.

מאת: רותם שקרוב, יובל חיים וליטל יצחק
Read More